Peil trekken

De sluis van Dintelsas

De sluis van Dintelsas

Peil trekken is de benaming op getij gebonden gebieden met gelijk water, dus als aan de binnen en buiten zijde van de sluis het water even hoog staat door de geheel open staande sluis te varen. Meestal waren die sluizen van geringe afmetingen en bij gelijk water konden er langere schepen door de sluis.

Dat gebeurde twee keer op een getij, bij opkomend water en afgaand water, dus als het peil aan beide zijden gelijk was , van daar de benaming; peil van de vloed en peil van ebbe en de schepen die dan door de sluis voeren trokken peil.

We nemen als voorbeeld de oude sluis in Dintelsas; met peil van de vloed begon men als het water binnen nog iets naar buiten stroomde, dan voer de afvaart er door en als de vloed kwam de opvaart tot dat het te hard ging stromen en peil van de vloed om begrijpelijke redennen andersom.

In de bietencampagne was dat een hele drukte en iedereen wilde er uit of naar binnen anders moest je op het volgende peil wachten, dus ging het met haast gepaard. Als je leeg naar een Zeeuwse tijhaven moest zat je met peil van de eb goed want dan kwam je met opkomend water voor de haven en kwam het water weer om de haven in te varen, Maar peil van de vloed was je te laat want dan had je alles in stroom en was het water voor je haven meestal te ver gevallen.

Kortom je was erg afhankelijk van de eeuwige cyclus van het getij.