Oliebadlier en tweede anker

Enige tijd na de verlenging is dhr Heemskerk aangesproken op het feit dat het schip maar 1 anker had. Door de verlenging van het schip was dat eigenlijk onvoldoende.
Dhr Heemskerk heeft toen het ene kluisgat wat laten verplaatsen en aan de andere kant ook een kluisgat laten maken.
Het oude en nieuwe anker zijn toen “aangesloten” op een oliebad-lier.
De oude ankerlier zal toen verwijderd zijn.

Wanneer dat exact heeft plaatsgevonden is (nog) niet helemaal duidelijk. Het jaartal 1965 is dan ook een veronderstelling, er van uitgaande dat een dergelijke “onvolkomenheid” niet al te lang heeft geduurd.

(bron: dhr Heemskerk)