Historie (kort verhalend)

Historie (kort verhalend)

In het kort

De Harmonie is in 1927 gebouwd als Alice op de maten van de sluis van Dintelsas. Ze is dan ook eerst gebruikt voor het varen van suikerbieten naar de suikerfabriek van Dinteloord die er achter lag. Ze was toen 27 meter lang.

Rond die tijd (twintiger jaren) ontstonden de eerste zogenaamde Luxe motorschepen, zoals dit type schip genoemd wordt. Het tijdperk van zeilend vracht varen was toen eigenlijk net voorbij. Voor een Luxe motor is ze, met haar breedte van 5,40 meter, een behoorlijk breed exemplaar.

In 1962 is het schip verlengd tot 38 meter zodat ze meer vracht kon vervoeren en ook rond die tijd voorzien van een zwaardere motor.
Ze is toen vele jaren gebruikt geweest voor vervoer van onder andere oud ijzer, en (kunst)mest.
Na in totaal ca. 50 jaar vracht gevaren te hebben, is ze nog enige tijd in gebruik geweest als vervoermiddel voor een brugwachter om van brug naar brug te varen.
Weer daarna is ze rond 1997 “gedegradeerd” tot drijvende schuur.

In 2008 is ze als zodanig in Stavoren gevonden en verbouwd tot woonschip. Hierbij is ze verkort naar 30 meter en is er o.a. een mastdek geplaatst voor een laadmast met lier. Doel van de huidige eigenaars is om deze staand met laadboom en verstaagd te gaan voeren.


2008
Erik koopt het schip van, wat op dat moment in Stavoren ligt en gebruikt wordt als opslagruimte voor visnetten. Hij laat het schip inkorten van 38 meter naar 30 meter bij Jelle Talsma in Ossingawier. Het schip wordt omgebouwd tot woonschip door Erik en een aantal vrienden in een periode van 3-4 maanden. Hij gaat er daarna op wonen met zijn partner Jente Gosens, hun dochter Lotte en zijn zoons Jort en Sil. Ze liggen met het schip aan de Emmakade NZ in Leeuwarden.

Foto-impressie van het inkorten van het schip